Trang chủ
Khuyến mãi
Chuyển Code Chỉ
Thanh toán
Liên hệ
Go
Thông báo:
Thanh lý tất cả đồng giá: 20K, 50K, 100K, 150K
(áp dụng khi mua từ 5 kit trở lên)
Open Hours
  
Chuyển code chỉ thêu từ DMC sang Anchor
DMC
Anchor
Màu chỉ
Tên gọi màu chỉ
B5200
Ecru
 
snow white
White
2
 
white
White
Ecru
 
white
Ecru
387
 
ecru
48
NA
 
variegated baby pink
51
1220
 
variegated burnt orange
52
1209
 
variegated violet
53
NA
 
variegated steel gray
57
1203
 
variegated red
69
1218
 
variegated terra cotta
90
1217
 
variegated yellow
92
1215
 
variegated avocado
94
1209
 
variegated khaki green
99
1213
 
variegated mauve
103
1217
 
variegated royal blue
105
1203
 
variegated tan/brown
106
1218
 
variegated coral
107
1204
 
variegated carnation
107
1203
 
variegated carnation
111
1218
 
variegated mustard
115
1206
 
variegated garnet
121
1210
 
variegated delft blue
125
1213
 
variegated seafoam green
150
59
 
ul vy dk dustry rose
151
73
 
vy lt dustry rose
152
969
 
md lt shell pink
153
95
 
vy lt violet
154
873
 
vy dk grape
155
1030
 
md dk blue violet
156
118
 
md lt blue violet
157
120
 
vy lt cornflower blue
158
178
 
md vy dk cornflower blue
159
120
 
lt gray blue
160
175
 
md gray blue
161
176
 
gray blue
162
159
 
ul vy lt blue
163
877
 
md celadon green
164
240
 
lt forest green
165
278
 
vy lt moss green
166
280
 
md lt moss green