Trang chủ
Khuyến mãi
Chuyển Code Chỉ
Thanh toán
Liên hệ
Go
Thông báo: XArtShop Phú Nhuận chuyển sang địa chỉ mới:
29/21 Đoàn Thị Điểm, P1, Q.Phú Nhuận, TPHCM
(cách địa điểm cũ vài căn nhà)
XArtShop Quận 10: 436B/62, 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, TPHCM
Open Hours
  
Chào mừng bạn đến với Tranh Thêu Chữ Thập X_ART_SHOP
(Sản phẩm là bộ kít đầy đủ vật liệu để thêu: kim, chỉ, vải, mẫu thêu!)

YM347
Mã số: YM347
Trọn bộ: 350.000 VND
Trọn bộ: 245.000 VND
(Xem chi tiết)
21612
Mã số: 21612
Trọn bộ: 135.000 VND
Trọn bộ: 81.000 VND
(Xem chi tiết)
21631
Mã số: 21631
Trọn bộ: 600.000 VND
Trọn bộ: 360.000 VND
(Xem chi tiết)
91004(11)
Mã số: 91004(11)
Trọn bộ: 480.000 VND
Trọn bộ: 288.000 VND
(Xem chi tiết)
90404 (11ct)
Mã số: 90404 (11ct)
Trọn bộ: 550.000 VND
Trọn bộ: 330.000 VND
(Xem chi tiết)
222182
Mã số: 222182
Trọn bộ: 333.000 VND
Trọn bộ: 200.000 VND
(Xem chi tiết)
BF7A-T4
Mã số: BF7A-T4
Trọn bộ: 220.000 VND
(Xem chi tiết)

222380
Mã số: 222380
Trọn bộ: 228.000 VND
Trọn bộ: 160.000 VND
(Xem chi tiết)
222380
Mã số: 222380
Trọn bộ: 228.000 VND
Trọn bộ: 160.000 VND
(Xem chi tiết)
MH074
Mã số: MH074
Trọn bộ: 300.000 VND
Trọn bộ: 180.000 VND
(Xem chi tiết)
N1023
Mã số: N1023
Trọn bộ: 215.000 VND
Trọn bộ: 151.000 VND
(Xem chi tiết)
G012
Mã số: G012
Trọn bộ: 620.000 VND
Trọn bộ: 434.000 VND
(Xem chi tiết)
F027
Mã số: F027
Trọn bộ: 250.000 VND
Trọn bộ: 150.000 VND
(Xem chi tiết)
V30-T12
Mã số: V30-T12
Trọn bộ: 240.000 VND
(Xem chi tiết)

V30-N12
Mã số: V30-N12
Trọn bộ: 240.000 VND
(Xem chi tiết)

HC040 (11ct)
Mã số: HC040 (11ct)
Trọn bộ: 220.000 VND
(Xem chi tiết)

HC039 (11ct)
Mã số: HC039 (11ct)
Trọn bộ: 220.000 VND
(Xem chi tiết)

HC038 (11ct)
Mã số: HC038 (11ct)
Trọn bộ: 220.000 VND
(Xem chi tiết)

HC037 (11ct)
Mã số: HC037 (11ct)
Trọn bộ: 220.000 VND
(Xem chi tiết)

HC034 (11ct)
Mã số: HC034 (11ct)
Trọn bộ: 320.000 VND
(Xem chi tiết)

Z253
Mã số: Z253
Trọn bộ: 250.000 VND
Trọn bộ: 200.000 VND
(Xem chi tiết)
YM132
Mã số: YM132
Trọn bộ: 490.000 VND
Trọn bộ: 294.000 VND
(Xem chi tiết)
222523
Mã số: 222523
Trọn bộ: 207.000 VND
Trọn bộ: 145.000 VND
(Xem chi tiết)
222525
Mã số: 222525
Trọn bộ: 220.000 VND
Trọn bộ: 154.000 VND
(Xem chi tiết)
222445
Mã số: 222445
Trọn bộ: 200.000 VND
Trọn bộ: 140.000 VND
(Xem chi tiết)
P8548
Mã số: P8548
Trọn bộ: 286.000 VND
Trọn bộ: 200.000 VND
(Xem chi tiết)
HC032 (11ct)
Mã số: HC032 (11ct)
Trọn bộ: 320.000 VND
(Xem chi tiết)

HC002 (11ct)
Mã số: HC002 (11ct)
Trọn bộ: 340.000 VND
(Xem chi tiết)

HC066 (11ct)
Mã số: HC066 (11ct)
Trọn bộ: 200.000 VND
(Xem chi tiết)

HC033 (11ct)
Mã số: HC033 (11ct)
Trọn bộ: 240.000 VND
(Xem chi tiết)

HC031 (11ct)
Mã số: HC031 (11ct)
Trọn bộ: 200.000 VND
(Xem chi tiết)

HC003 (11ct)
Mã số: HC003 (11ct)
Trọn bộ: 340.000 VND
(Xem chi tiết)